Begravning

I kyrkan erbjuder vi möjlighet till avsked när någon lämnat jordelivet. Gudstjänsten kan förläggas antingen till det stora kyrkorummet eller till det mindre S:t Andreaskapellet i kyrkans sydvästra del.

Begravningsgudstjänsten kan även hållas i något av kapellen på Stockholms kyrkogårdar. Före begravningen tar prästen kontakt med de anhöriga för att bestämma en tid, då man tillsammans kan tala om den bortgångne och begravningen.

Musik
I Hedvig Eleonora församling har kyrkorådet beslutat att färdiginspelad musik inte får framföras vid dop, vigslar och begravningar. En av anledningarna är att kyrkorummet inte lämpar sig för förinspelad musik.

Om en solist medverkar vid begravningsgudstjänsten och önskar ackompanjemang av församlingens musiker ska tjänstgörande organist kontaktas en vecka före begravningsgudstjänsten.

Repetition sker i anslutning till gudstjänst, ca 1 timme före gudstjänst.
Ljudanläggning, notställ, flygel och orgel finns i kyrkan. Vaktmästare sköter ljudet för solisten.

Solisten/sorgehuset ansvarar för att noter till organist finns i rätt tonart.

Länkar till noter på internet:

Notpoolen: https://www.notpoolen.com/direktnoter

Musicnotes: https://www.musicnotes.com

Sheetmusicplus: https://www.sheetmusicplus.com

Har ni frågor om musik till begravning kontakta:
Organist Ulf Norberg, E-post: ulf.norberg@svenskakyrkan.se eller ring på tel: 073-364 40 44.

Begravningsgudstjänst i svenska kyrkan

Hyra lokal?
Möjlighet finns att hyra någon av våra församlingssalar, Jungfrugatan 2 A och B, för minnesstund efter begravningsgudstjänsten.
Stora salen (max 80 personer): församlingsmedlem 4 500 kr. Icke församlingsmedlem 6 000 kr. 
Lilla salen (max 40 personer): församlingsmedlem 3 500 kr. Icke församlingsmedlem 5 000 kr.

OBS! Personalkostnad tillkommer.

För bokning av lokal vänligen kontakta Birgitta Johnsson tel 08/54567574

Eventuell förtäring beställs via husmor Kristina Eriksson tel: 08/54567589

Se församlingssalarna här