Begravning

I kyrkan erbjuder vi möjlighet till avsked när någon lämnat jordelivet. Gudstjänsten kan förläggas antingen till det stora kyrkorummet eller till det mindre S:t Andreaskapellet i kyrkans sydvästra del.

Begravningsgudstjänsten kan även hållas i något av kapellen på Stockholms kyrkogårdar. Före begravningen tar prästen kontakt med de anhöriga för att bestämma en tid, då man tillsammans kan tala om den bortgångne och begravningen.

Har ni frågor om musik till begravning kontakta:
Organist Ulf Norberg, E-post: ulf.norberg@svenskakyrkan.se eller ring på tel: 073-364 40 44.

Begravningsgudstjänst i svenska kyrkan

Vill ni ha begravningskaffe?
Möjlighet finns att hyra någon av våra fina församlingssalar, Jungfrugatan 2 A och B, i samband med begravningen. Vi kan även ordna med kaffe, smörgåsar eller buffé.

Församlingssal / Menyer