Hedvig Eleonora Kyrkas Vänförening

Vänföreningen bildades i oktober 2015 och är öppen för alla, oavsett bostadsort! Föreningen har som ändamål att verka för mångfalden i kyrkans programverksamhet och musikliv samt vara en brobyggare mellan kyrkan och omgivningen. 

Vi vill hålla kyrkans historia levande och bidra till kyrkobyggnadens underhåll och prydande. Vi har två eller tre träffar per termin. Det kan vara föreläsningar, musik eller utflykter till mål med anknytning till kyrkan och/eller drottning Hedvig Eleonora. Information om vänföreningen hittar du på vår sida på Facebook.

Om du är intresserad av att vara medlem i vår förening, kan du anmäla dig ordförande Eva Kling, e-mail: klingevak@gmail.com.

Medlemsavgiften är 150 kronor per år och betalas in på bankgiro nr 5057-3815. Glöm inte att ange namn och adress och gärna e-mailadress.