DIGITAL MEDITATION
Lär dig använda meditation som ett redskap att erfara stillhet, närvaro och ett mer avslappnat förhållningssätt till tankar, känslor och livsomständigheter. Med Stefan Holmberg:
INTRODUKTION till meditation
MEDITATION

Meditation i klosteranda

Jesus säger ”Följ med och se!”. (Joh 1:39) Vid lunchtid på fredagar lyssnar vi till ett bibelord för att i stillhet och tystnad stanna upp och fråga vad Gud vill säga oss i dessa ord. För dig som inte har provat på att meditera ges varje fredag en kort introduktion och möjlighet till samtal om meditation kl 12.00–12.10. Vi sitter på vanliga stolar eller meditationspallar. Därefter två 20-minuters sittningar med kort paus mellan. Du väljer om du vill delta i båda eller endast den ena.
När: fredagar kl 12.15–13.00 under terminstid.
Meditationsledare: Adelie Molander, präst.
Var: Hedvig Eleonora kyrka, S:t Andreaskapellet.
Avgift/anmälan: ingen föranmälan eller avgift.

Meditation

För dig som inte har provat på att meditera ges varje tisdag en kort introduktion och möjlighet till samtal om meditation kl 16.30–17.00. Därefter två 20-minuters sittningar med kort paus mellan. Du väljer om du vill delta i båda eller endast den ena.
När: tisdagar kl 17.00–17.45 under terminstid.
Meditationsledare: Stefan Holmberg, tel 0700-630 922
Var: Hedvig Eleonora kyrka, S:t Andreaskapellet.
Avgift/anmälan: ingen föranmälan eller avgift.