Meditation – digitalt

Lär dig använda meditation som ett redskap att erfara stillhet, närvaro och ett mer avslappnat förhållningssätt till tankar, känslor och livsomständigheter. Genom meditation kan du ta tillbaka förlorad energi och upptäcka nya kreativa processer. Människor som mediterar gör ständigt erfarenheter om hur välgörande en stunds aktiv stillhet och närvaro kan vara både psykiskt och fysiskt.

Länk till meditation, som du gör via din dator/läsplatta/mobil hemifrån eller var du vill:
INTRODUKTION till meditation, med Stefan Holmberg, meditationsvägledare i församlingen.
Klicka på denna länk för introduktion.

Här kan du ta del av själva MEDITATIONEN, med Stefan Holmberg. Sätt dig bekvämt och slut ögonen, om du vill.
Klicka på denna länk för den vägledda meditationen.


Ledare:
Stefan Holmberg, meditationsvägledare,
telefon 0700-630 922.

Lunchmeditation

För dig som inte har provat på att meditera ges varje måndag en kort introduktion och möjlighet till samtal om meditation kl 12.00–12.10. Vi sitter på vanliga stolar eller meditationspallar.
När: fredagar kl 12.15–13.00 från 9 september 2022.
Var: Hedvig Eleonora kyrka.
Avgift/anmälan: ingen föranmälan eller avgift.

Meditation

För dig som inte har provat på att meditera ges varje tisdag en kort introduktion och möjlighet till samtal om meditation kl 16.30–17.00. Därefter två 20-minuters sittningar med kort paus mellan. Du väljer om du vill delta i båda eller endast den ena.
När: tisdagar kl 17.00–17.45 från 6 september 2022.
Meditationsledare: Stefan Holmberg, tel  0700-630 922
Var: Hedvig Eleonora kyrka.
Avgift/anmälan: ingen föranmälan eller avgift.

Arbetsliv

Vi finns också för dig som arbetar på Östermalm.
Hedvig Eleonora församling gör en stor satsning på arbetslivet och samarbetar med de flesta större arbetsplatser i kvarteren runt kyrkan. Samarbetet handlar om krisstöd i samband med svåra händelser, både privat och på jobbet. Dessutom förekommer etikseminarier och annan utbildning samt aktiviteter i kyrkan, som till exempel tornuppstigningar och ”skräddarsydda” konserter.
Allt fler människor söker också upp församlingens präster och diakon för enskilda samtal. Det kan handla om att tala om stora förändringar i livssituationen, tillfälliga personliga krislägen eller andra existentiella frågor. Samtalen kallas själavård och bokas hos någon av församlingens präster eller diakon och är kostnadsfria. Kort väntetid för akuta samtal.

Boka tid