Erik Bergman (1886-1970), kyrkoherde i Hedvig Eleonora församling 1934-1964. Gift med Karin Bergman. Far till Ingmar Bergman. Foto: Gustaf Reimers/Länsmuseet Gävleborg

Bergmansymposium
Lördag 25 november 2023

BERGMAN OCH SEXUALITETEN

Välkommen till 2023 års Bergmansymposium.

Under dagen medverkar:
Malena Ivarsson, socionom, sexolog & författare
Samanda Ekman, radiojournalist & författare
Mariah Larsson, professor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet
Maaret Koskinen, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet
Jan Holmberg, vd Stiftelsen Ingmar Bergman
Sven Milltoft kyrkoherde i Hedvig Eleonora församling och psykoanalytiker

Ladda ner programmet här!

Lördagen den 25e november, kl. 10.00 – 16.00 i Hedvig Eleonora kyrka.

I årets Bergmansymposium öppnar vi porten till Bergmans intimsfär! Sex är ett centralt ämne i hans filmer men även, åtminstone enligt omvärldens uppfattning, för Bergman själv. Vi har samlat några kvalificerade personer för att reda ut hur det egentligen står till med Bergman och sexualiteten, vad den svenska synden är för något och vem av Freud och Jung som egentligen förstår Bergman bäst.

Sexologen Malena Ivarsson och journalisten Samanda Ekman inleder dagen. Utifrån väl valda exempel ur Bergmans filmer samtalar de i en live-variant av deras populära podcast Till sängs. Filmforskaren Mariah Larsson undersöker sedan den svenska synden och Bergmans roll i den. Efter lunch introducerar Maaret Koskinen visningen av filmen Tystnaden. Därefter möts Malena Ivarsson och kyrkoherden och psykoanalytikern Sven Milltoft i ett samtal om Freud, Jung och Bergman. Övriga medverkande ansluter till sist i ett avslutande samtal, som leds av Jan Holmberg. vd för Stiftelsen Ingmar Bergman. Efteråt blir det mingel till självkostnadspris för de som önskar.

PROGRAM

10.00 Sven Milltoft hälsar välkommen

10.15 Malena Ivarsson och Samanda Ekman talar om Bergman och sexualiteten utifrån hans filmer.

11.00 Musik

11.15 Mariah Larsson talar om Den svenska synden på film.

12.00 Lunch på egen hand.

13.15 Maaret Koskinen ger en inledning till filmen.

13:30 Visning av Tystnaden

15.00 Panelsamtal
Sven Milltoft och Malena Ivarsson tolkar filmen utifrån Freud respektive Jung. Därefter deltar även Samanda Ekman och Mariah Larsson i ett panelsamtal om Bergman.

Hedvig Eleonora församling har sedan 2009 arrangerat Bergmansymposium. Församlingen har en stark anknytning till Ingmar Bergman eftersom hans far, Erik Bergman, var han kyrkoherde i Hedvig Eleonora församling under tre decennier, mellan 1934 och 1964. Sonens spända förhållande till fadern är väl känt, både självbiografiskt och via filmerna. I filmen Den goda viljan skildras de första åren av föräldrarnas äktenskap. Erik Bergman var en komplex person: en uppskattad kyrkoherde men också en sträng far som uppfostrade sina barn hårt. Några dagar innan fadern dog satt Ingmar hos honom och den döende gamle mannen tog sonens hand och mumlade fram välsignelsen. Ingmar skriver i Laterna magica: ”Jag tänker på honom ur ett förtvivlat avstånd men med ömhet. Det är illa ställt med Bergman denna dag, trots det vänliga ljuset över havet. Längtan att något äntligen ska röra vid mig, att jag ska få nåd.”

Tidigare Bergmansymposium

År 2022: Bergman – Bergman och humorn

Andres Lokko, Anna Pettersson
Film: Viskningar och rop

År 2021: Bergman – farsot, avstånd, närhet*

Sverker Sörlin, Susanne Wigorts Yngvesson, Jan Holmberg, Maaret Koskinen
Film: Sommarnattens leende
*2020 års symposium sköts upp till 2021 pga. av pandemin. 

År 2019: Bergman och Dämonerna

Owe Wikström, Cecilia Hector
Film: Vargtimmen.

År 2018: Bergman och musiken

Eric Schüldt, Tamara Bohlin, Louise Eulau och Mattias Lundberg
Film: Saraband

År 2017: Bergman och Lutherdomen

Caroline Krook, John Sjögren, Leif Zern
Film: Nattvardsgästerna.

År 2016: Bergman och minnet

Agneta Pleijel, Johan Cullberg
Film: Smultronstället

År 2015: Bergman och föräldraskapet

Maria Bergom Larsson, Per Naroskin, Gunilla Röör
Film: Höstsonaten

År 2014: Bergman och manligheten

Ebba Witt-Brattström, Maaret Koskinen, Erik Helmerson, Livia Millhagen
Film: Dokument Fanny och Alexander

År 2013: Bergman och skriften – tanke, ord, gestaltning

Jan Holmberg, Maria Bergom-Larsson, Stefan Larsson, Caroline Krook
Film: Enskilda samtal. Samtal 1, 2, 5.

År 2012: Bergman och ålderdomen

Maaret Koskinen, Cecilia Torudd, Leif Zern, Jannike Åhlund
Film: Malou möter Ingmar Bergman & Erland Josephson, samt Saraband.

År 2011: Bergman och kvinnligheten

Tiina Rosenberg, Lena Endre
Film: Tystnaden

År 2010: Bergman och barnet

Birgitta Steene, Clarence Craaford, Malena Janson, Jens Jonsson, Suzanne Osten
Filmer: Söndagsbarn & Fanny och Alexander

År 2009: Bergman – ondskan, människan och metafysiken

Inga Landgré, Maaret Koskinen, Caroline Krook, Stefan Jarl, Stina Oscarsson
Filmer: Det sjunde inseglet & Viskningar och rop