”The Chosen i Hedvig”
Film & Fördjupning: 

Under hösten 2024 och våren 2025 träffas vi åtta söndagskvällar i Hedvig Eleonora för att se och samtala om den första säsongen  av Netflix-serien The Chosen som handlar om Jesu liv.

Filmkvällarna äger rum den andra söndagen i månaden kl. 16.30-18.30 med start i september 2024 till april 2025.

Datum: ht. 8/9, 13/10, 10/11, 8/12, vt. 12/1, 9/2, 9/3, 13/4.

Samtalsledare: Joakim Lind, Fredrik Zachrisson och Caroline Geijer.

Anmälan till Erik Lundström, diakon: erik.lundstrom3@svenskakyrkan.se, senast 1/9. Begränsat antal deltagare.