Hedvig Eleonora församlings personal

Sven Milltoft
Kyrkoherde

Telefon: 08-545 675 86

Läs mer om mig

Sofia Bergström
Komminister

Telefon: 08-545 675 73

LÄS MER OM MIG

Jenny Lingesjö
Komminister

Telefon: 08-545 675 82

Läs mer om mig

Olle Liljefors
Komminister

Telefon: 08-545 675 72

Läs mer om mig

ERIK LUNDSTRÖM
Diakon

Telefon: 08-545 675 81

Läs mer om mig

Elin Santell
Stiftelsehandläggare och diakon

Telefon: 08-660 05 91
mån, tis, tor kl 08.30–10.30

Läs mer om mig

Margareta Högdahl
Stiftelsehandläggare och diakon

Telefon: 08-6260770
mån, tis, tor kl 08.30–10.30

Läs mer om mig

Iréne Rimansohn
Kommunikatör

Telefon: 08-545 675 80

Läs mer om mig

Ann Thörnblad
Kommunikatör

Telefon: 08-660 05 93

Läs mer om mig

Helén Twengström
Ekonomiansvarig

Telefon: 08-545 675 75

Läs mer om mig

Birgitta Johnsson
Förvaltningsassistent

Telefon: 08-545 675 74

Läs mer om mig

Jonas Nordwall
Klockare

Telefon: 08-545 675 84

Läs mer om mig

Marie Krangnes
Husmor

Telefon: 08-545 675 89

Läs mer om mig

Ulf Norberg
Körledare & organist

Telefon: 08-545 675 79

Läs mer om mig

Pär Fridberg
Körledare & organist

Telefon: 08-545 675 77

Läs mer om mig

Ulrika Mjörndal
Körledare & organist

Telefon: 08-545 675 87

Läs mer om mig

Natalia Edvall
Körledare

Telefon: 070-491 14 02

Läs mer om mig

Lars Parmefors
Kyrkvakt

Telefon: 08-545 675 76

Vaktens bord: 08-545 675 88

Läs mer om mig

Maria Lidberg
Kyrkvakt

Telefon: 08-545 675 83

Läs mer om mig

Nina Burge
Kyrkvakt

Telefon: 08-545 675 85

Läs mer om mig

Lotta Pucek
BuskulMusik

Telefon: 070-554 81 02

Läs mer om mig