Hedvig Eleonora församlings personal

Sven Milltoft
Kyrkoherde

Telefon: 08-545 675 86

Läs mer om mig

Sofia Bergström
Biträdande kyrkoherde

Telefon: 08-545 675 73

LÄS MER OM MIG

Jenny Lingesjö
Komminister

Telefon: 08-545 675 82

Läs mer om mig

Olle Liljefors
Komminister

Telefon: 08-545 675 72

Läs mer om mig

Cecilia Holmberg
vikarierande Komminister

Telefon: 08-661 65 19

läs mer om mig

ERIK LUNDSTRÖM
Diakon

Telefon: 08-545 675 81

Läs mer om mig

Elin Santell
Stiftelsehandläggare/diakon

Telefon: 08-545 675 78
mån, tis, tor kl 09.00–11.00

Läs mer om mig

Kristina Ramberg
Samordnare stiftelse

Telefon: 08-545 675 78
mån, tis, tor kl 09.00–11.00

Läs mer om mig

Matilda Forssmed
Stiftelsehandläggare

Stiftelsetelefon: 08-545 675 78
mån, tis, tor kl 09.00–11.00
övrigt telefon: 08-626 07 71

Läs mer om mig

Iréne Rimansohn
Kommunikatör

Telefon: 08-545 675 80

Läs mer om mig

Ann Thörnblad
Kommunikatör

Telefon: 08-660 05 93

Läs mer om mig

Helén Twengström
Ekonomiansvarig

Telefon: 08-545 675 75

Läs mer om mig

Birgitta Johnsson
Förvaltningsassistent

Telefon: 08-545 675 74

Läs mer om mig

Jonas Nordwall
Klockare

Telefon: 08-545 675 84

text kommer

Marie Krangnes
Husmor

Telefon: 08-545 675 89

Läs mer om mig

Ulf Norberg
Körledare & organist

Telefon: 08-545 675 79

Läs mer om mig

Pär Fridberg
Körledare & organist

Telefon: 08-545 675 77

Läs mer om mig

Ulrika Mjörndal
Körledare & organist

Telefon: 08-545 675 87

Läs mer om mig

Ivetta Irkha
Musiker

Telefon: 076-850 10 71

läs mer om mig

Natalia Edvall
Körledare

Telefon: 070-491 14 02

Läs mer om mig

Lars Parmefors
Kyrkvakt

Telefon: 08-545 675 76

Vaktens bord: 08-545 675 88

Läs mer om mig

Maria Lidberg
Kyrkvakt

Telefon: 08-545 675 83

Läs mer om mig

Nina Burge
Kyrkvakt

Telefon: 08-545 675 85

Läs mer om mig

Lotta Pucek
BuskulMusik

Telefon: 070-554 81 02

Läs mer om mig