Hedvig Eleonora församlings personal

Sven Milltoft
Kyrkoherde

Telefon: 08-545 675 86

Läs mer om mig

Sofia Bergström
Biträdande kyrkoherde

Telefon: 08-545 675 73

LÄS MER OM MIG

Jenny Lingesjö
Komminister

Telefon: 08-545 675 82

Läs mer om mig

ADELIE MOLANDER
KOMMINISTER

Telefon: 08-626 07 76

Läs mer om mig

Ida Mohlin
Komminister

Telefon: 08-545 675 72

läs mer om mig

ERIK LUNDSTRÖM
Diakon

Telefon: 08-545 675 81

Läs mer om mig

Anna Berefelt
Ekonomiansvarig

Telefon: 08-545 675 75

Läs mer om mig

Thomas Falkenstedt
Kommunikationsansvarig

Telefon: 0702-340716

Läs mer om mig

Anna Gunneström
Vik kommunikatör

Telefon: 08-545 675 80

Läs mer om mig

Birgitta Johnsson
Förvaltningsassistent

Telefon: 08-545 675 74

Läs mer om mig

KRISTINA ERIKSSON
Husmor

Telefon: 0761-051302

Läs mer om mig

Ulf Norberg
Körledare & organist

Telefon: 08-545 675 79

Läs mer om mig

Pär Fridberg
Körledare & organist

Telefon: 08-545 675 77

Läs mer om mig

Ulrika Mjörndal
Körledare & organist

Telefon: 08-545 675 87

Läs mer om mig

Johannes Skoog
Körledare & Organist

Telefon: 08-545 675 83

Läs mer om mig

Ivetta Irkha
Musiker

Telefon: 076-850 10 71

läs mer om mig

Natalia Edvall
Körledare

Telefon: 070-491 14 02

Läs mer om mig

Viktor Németh
KLOCKARE

Telefon: 08-626 07 77

Mobil: 073-045 70 34

läs mer om mig

Jonas Nordwall
KYRKVAKT

Telefon: 08-545 675 84

läs mer om mig

Lars Parmefors
Kyrkvakt

Telefon: 08-545 675 76

Vaktens bord: 08-545 675 88

Läs mer om mig

Nina Burge
Kyrkvakt

Telefon: 08-545 675 85

Läs mer om mig

Samtalsmottagningen Tilliten                                        

Johanna Östergren
Samordnare/Samtalsterapeut

Telefon: 08-508 886 08 (mottagning)

Läs mer om mig

Camilla Sörbacken
Samtalsterapeut

Telefon: 08-508 886 08 (mottagning)

Läs mer om mig

Jim Green
Samtalsterapeut

Telefon: 08-508 886 08 (mottagning)

Läs mer om mig

Stiftelseexpeditionen                                     

Elin Santell
Stiftelsehandläggare/diakon

Telefon: 08-545 675 78
mån, tis, tor kl 09.00–11.00

Läs mer om mig

Kristina Ramberg
Samordnare stiftelse

Telefon: 08-545 675 78
mån, tis, tor kl 09.00–11.00

Läs mer om mig

Matilda Forssmed
Stiftelsehandläggare

Stiftelsetelefon: 08-545 675 78
mån, tis, tor kl 09.00–11.00
övrigt telefon: 08-626 07 71

Läs mer om mig

Erika Malmberg
Dataskyddsombud

072-549 64 34, dataskyddsombud@intechrity.se