Erik Lundström, diakon

Född och uppvuxen i Östergötland, diakonvigd 2019, har därefter arbetat i församlingen. Utsågs 2020 till kontraktsdiakon i Östermalms kontrakt.

Socionom med magister i socialt arbete och vidareutbildning i sexologi. Leg. psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, samt steg 1-utbildning i systemisk familjeterapeutisk/relationell inriktning. Teolog med teol. kandidat och master i kyrkovetenskap, samt en master i pedagogiskt ledarskap.

Huvudsaklig bakgrund inom socialt arbete i socialtjänsten och i institutionsvård. Har även varit verksamhetsutvecklare i kommunal familj- och individomsorg. Har tidigare varit verksam som journalist och har en mag. i journalistik. 

Livet är ett stort mysterium. Vi människor är så mycket mer än vad vi anar. För mig är mötet i det goda samtalet en viktig aspekt av att dela livet och att växa. Lita på processen!
Det vill jag vara med att bidra till i församlingen. 

Kontakta mig