Erik Lundström, diakon

Jag är född och uppvuxen i Östergötland men flyttade sedermera till Uppsala där jag utbildade mig till diakon vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Jag diakonvigdes i juni 2019 i Stockholm och har arbetat i församlingen sedan dess.

Jag är socionom och har en magister i socialt arbete, samt en grundläggande psykoterapiutbildning med familjeterapeutisk inriktning och vidareutbildning i sexologi. Jag är också teolog med en teol. kand. och en master i kyrkovetenskap med inriktning mot ecklesiologi samt en master i pedagogiskt ledarskap. Min huvudsakliga bakgrund inom socialt arbete har jag bland annat i socialtjänsten och inom institutionsvård. Innan jag blev diakon arbetade jag som verksamhetsutvecklare inom kommunal familj- och individomsorg.

Livet är ett stort mysterium. Vi människor är så mycket mer än vad vi anar. För mig är mötet i det goda samtalet en viktig aspekt av att dela livet och att växa. Det vill jag vara med att bidra till i församlingen.

Mitt fokus är också att samordna frivilligarbetet. Vill du engagera dig i församlingens omfattande verksamhet kontakta mig!

Kontakta mig