Äntligen!

Nu kan vi återigen samlas till gudstjänster, andakter och konserter i Hedvig Eleonora kyrka!
Max 50 personer får närvara på anvisade sittplatser. Trots att restriktionerna har förändrats måste vi alltjämt följa rekommendationer kring avstånd med mera.
Under sommaren kommer vi att fira gudstjänst utan nattvard och om den positiva utvecklingen fortsätter så firar vi den första högmässan söndag 29 augusti kl 11.00.
Till de flesta konserter behövs biljetter. Hedvigs medlemskort gäller inte under rådande pandemi.
Nu ser vi hoppfullt framåt och planerar för en händelserik sommar och höst tillsammans. I och med detta minskar församlingens digitala närvaro med andakter och konserter.
Sommarcaféet är öppet mån–fre 11.00–17.00 och sön 12.00–15.00, (även på midsommarafton).
Varmt välkommen!

Det här händer i kyrkan och på webben:

läs mer
läs mer här
Läs mer
Anmäl dig här
Anmäl dig här
LÄS MER HÄR