Välkommen till Hedvig Eleonora kyrka
med avstånd och på anvisade platser!

Du behöver visa vaccinationsbevis och ID i samband med huvudgudstjänsten kl. 11.00 på söndagar. Du behöver även visa vaccinationsbevis och ID på våra konserter. Du hittar mer information här. Max 250 personer på anvisade platser gäller vid samtliga gudstjänster i Hedvig Eleonora kyrka. Om kyrkan är full, hänvisas till någon av övriga kyrkor i Östermalms kontrakt. Denna begränsning, till följd av pågående pandemi, är en smittskyddsåtgärd och gäller tills vidare.

Det här händer i kyrkan:

läs mer
läs mer här
Läs mer
Anmäl dig här
Anmäl dig här
LÄS MER HÄR