Samtal mellan kyrkoherde Sven Milltoft och konstnären Anders Widoff.

Anders Widoff.

”utan titel (Sophie Scholl)” 2014

Fågeln sitter på en vajer mitt i kyrkan.

”utan titel (Lazarus)” 2017,
här fotograferade tillsammans med ”också du” 2019

”det tidiga och det sena verket” 2021

Anders Widoff

Konstutställningen Kafarnaum 5 – 28 november 2022

Anders Widoff har ställt ut såväl nationellt som internationell sedan sent 70-tal.
I Sverige har han haft soloutställningar på bl a Moderna Museet och Liljevalchs Konsthall, utomlands på en rad olika museer och konsthallar. Tidigare har han också i många år varit verksam som professor på Konstfack och Oslo Kunstakademi.

 
Kafarnaum

”I mitt arbete har jag av och till lutat mig mot några av de kristna berättelserna. Kanske har jag då sökt ett inre stöd, inte minst i det famlande som varje liv och varje konstnärligt arbete innebär?

Arbetena kan te sig olika, ibland är de mycket enkla. Några brädor, en sten. Genomgående försöker de förhålla sig lyhört och prövande och ja, forma en mening – i det som ännu saknar mening. Det är ett arbete som aldrig blir färdigt, inte heller kan det bli färdigt.

Gäller detta i någon mån också för kyrkan?

Vid tiden för Jesu levnad var Kafarnaum en liten illa sedd stad i ett avlägset Galileen, långt från den romerska och judiska maktens säte i Jerusalem. Missnöjet med det romerska styret var starkt. Befolkningen tyngdes av pålagor och armod, något som ofta ledde till upplopp.

Hoppet och längtan efter en förändring var påtaglig och många drömde om en befriare, en Messias, som enligt de judiska profetiorna åter skulle kunna ena Israels folk.

Hit kom Jesus för att pröva sin förkunnelse och ge de förbisedda (och det förbisedda) hopp.

Kanske kan man säga att Kafarnaum utgjorde en plats och en tid i Jesu liv där allt ännu var i vardande? En plats där Jesus sökte sin gärning och sin roll; när allt ännu var handling (och tvivel?). Liksom en tid där det som sedan skulle hända ännu var fördolt, innan det skrivna ordet och förklaringen. Innan evangelierna, innan trosbekännelsen och innan kyrkan.

De sociala missförhållandena och den maktordning som präglade Jesu tid går igen i historien, om än i olika skepnader och på olika platser. Så även idag. Tiden avkräver oss därför både nya handlingar och nytt mod.

Sophie Scholl var en ung student i München som protesterade mot det nazistiska styret i Tyskland. Hon, liksom de övriga medlemmarna i motståndsgruppen Vita Rosen, greps och avrättades 1943.

Med porträttet på henne ville jag förflytta Jesu hållning och medmänsklighet in i vår tid.”

Anders Widoff

Dan Wolgers

19 mars – 30 maj 2022
Dan Wolgers har sedan slutet av 80-talet varit en av Sveriges mest tongivande konstnärer. Få andra konstnärer har ifrågasatt och experimenterat med de kristna symbolerna på ett lika sinnrikt sätt som han gör.
Dan Wolgers, född 1955, utbildade sig vid Kungliga Konsthögskolan 1980-1985 och utnämndes till professor i Skulptur 1995 vid Kungliga Konsthögskolan.
 
Det är med stolthet som Hedvig Eleonora församling nu visar Dan Wolgers utställning I olivlunden i Hedvig Eleonora kyrka, 19/3–30/5 2022.
 

Konstnärssamtal
Utställningen invigs med ett samtal mellan Dan Wolgers, konstnär och curator, och Sven Milltoft, kyrkoherde, söndag 29 maj 2022, kl 12.30. 

 
Utställningens namn syftar på händelserna i den rofyllda lund där Jesus tillbringade sin sista skräckfyllda natt före korsfästelsen. Den består av en skulptur Corpus Christi och fem unika grafiska blad av Wolgers ansikte tryckt mot dammiga glasskivor. De fem porträtten har namn efter de fyra lärjungar som var med Jesus denna natt. Jakob, Johannes och Petrus som inte kunde hålla sig vakna, Judas som förrådde Jesus, och Malkos, knekten vars öra Petrus högg av. Jesus helade sedan Malkos öra som sitt sista under.
Dan Wolgers foto Sterfan Tell

HedvigART
Tidigare konstutställningar

Bea Szenfeld ”Station 5”
5 november – 26 november 2021.
Läs mer här
Susanne Johansson ”Avtagande vindar”
16 oktober- 5 november 2021.
Läs mer här