Ann Edholm framför ett av sina verk.

Ann Edholm

Konstutställning ”Störst av allt” 24 mars – 28 april 2024

Kyrkan har äran att inviga utställningen ”Störst av allt” med en av Sveriges internationellt mest etablerade konstnärer, Ann Edholm. Anns kraftfulla verk med optiska, dramatiska förskjutningar har bland annat renderat henne utmärkelsen Carnegie Art Awards andrapris år 2012. 

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den bruskar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den… och störst av dem är kärleken. 1 Kor 13:4-7, 13.

Ovanför altaret hänger målningen med de knappt skönjbara tumavtrycken som smetade i blod. På ambon framför altaret ligger dess ”tvilling”, den slutna boken, skriften, bilden, ikonen. Bägge flankeras av den stora målningen Nacht-und-Nacht, mörk och svärtad, respektive Aska/Asche, bägge med indirekta hänvisningar till den rumänske poeten Paul Celan och hans ner i ryggmärgen borrande dikter kring Förintelsen.

Som om det inte vore nog har Ann Edholm samtidigt smugit in den lilla målningen högt uppe i bakre koret som genom sin nålvassa, svarta och i varandra flätade kilar erinrar om Matthias Grünewalds Isenheimaltare i nuvarande franska Colmar. Här har den tyske 1500-talsmålaren målat Maria från Magdalas i omänsklig förtvivlan, knäppta händer uppsträckta mot Kristi pinade och i smärta förvridna kropp på korset. Så lyder också orden i Höga visan: Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga.

Ann Edholms utställning ”Störst av allt” genomförs med stöd av Region Stockholm.

HedvigArt
Tidigare konstutställningar

Anneè Olofsson ”Lost and Found”
15 september – 15 oktober 2023
Läs mer här

Anders Widoff ”Kafarnaum”
5 november – 28 november 2022
Läs mer här

Dan Wolgers ”I olivlunden”
19 mars – 30 maj 2022
Läs mer här

Bea Szenfeld ”Station 5”
5 november – 26 november 2021
Läs mer här
 
Susanne Johansson ”Avtagande vindar”
16 oktober- 5 november 2021
Läs mer här