Gudstjänst

Gudstjänst  söndagar kl 11.00 (högmässa anordnas när pandemin tillåter)

Stilla mässa  tisdagar kl 18.00 (åter hösten 2021)

HedvigPulsmässa  fredagar kl 20.00 (åter hösten 2021)

Lunchandakt  torsdagar kl 12.15 (mässor anordnas när pandemin tillåter)

Se KAlendarium