Gudstjänst

Välkommen till våra gudstjänster!

Högmässa söndagar kl 11.00
Mässa i stillhet tisdagar kl 18.00
(från 14 januari 2020)

HedvigPulsmässa fredagar kl 20.00
(från 9 februari 2020)
Lunchmässa torsdagar kl 12.15

Se KAlendarium