Gudstjänst

Välkommen till våra gudstjänster!

Högmässa söndagar kl 11.00
Mässa i stillhet tisdagar kl 18.00
(från 10 september)

HedvigPulsmässa fredagar kl 20.00
(från 20 september)
Lunchmässa torsdagar kl 12.15

Se KAlendarium