Gudstjänster

Högmässa söndagar kl 11.00

Dansmässan måndagar kl 17.30

Eleonoramässan – stillhet i Hedvig  tisdagar kl 18.00

Lunchmässa torsdagar kl 12.15

HedvigPuls fredagar kl 20.00

Se kalendarium för aktuella datum!

Se KAlendarium