Gudstjänster

Högmässa söndagar kl 11.00

Dansmässan måndagar kl 17.30

Stillhet i Hedvig – bön i klosteranda tisdagar kl 12.15

Lunchmässa torsdagar kl 12.15

HedvigPuls fredagar kl 20.00 (inte alla fredagar dock)

Se kalendarium för aktuella datum!

Se KAlendarium