Skolverksamhet

Vi erbjuder något för samtliga stadier i skolan:

Högstadiet: Allhelgonavandring, veckan före höstlovet
Lågstadiet: Julvandring, första veckan i advent
• Förskolan: Krubbvisningar, andra veckan i advent
• Mellanstadiet: Påskvandring, veckan före stilla veckan

Alla skolor är också välkomna att boka kyrkan vid termins- och läsårsavslutningar eller för särskilda gudstjänster, exempelvis vid advent.

För mer information kontakta:
Jenny Lingesjö, präst, tel: 08-545 675 82
jenny.lingesjo@svenskakyrkan.se

Förutom verksamhet i kyrkan erbjuder vi medverkan i skolans arbete på flera sätt:

• Representation i skolans krisgrupp
• Handledning av enskilda lärare
• Material och handledning till EQ-undervisningen
• Medverkan i religionsundervisning
• Medverkan vid introduktions- och temadagar

För mer information kontakta: 
Jenny Lingesjö, präst, telefon 08-545 675 82
jenny.lingesjo@svenskakyrkan.se