Skolverksamhet

Vi erbjuder något för samtliga stadier i skolan:

Högstadiet: Allhelgonavandring, veckan före höstlovet
Lågstadiet: Julvandring, första veckan i advent
• Förskolan: Krubbvisningar, andra veckan i advent
• Mellanstadiet: Påskvandring, veckan före stilla veckan

Alla skolor är också välkomna att boka kyrkan vid termins- och läsårsavslutningar eller för särskilda gudstjänster, exempelvis vid advent.

För mer information kontakta:
Jenny Lingesjö, präst, tel: 08-545 675 82
jenny.lingesjo@svenskakyrkan.se

Förutom verksamhet i kyrkan erbjuder vi medverkan i skolans arbete på flera sätt:

• Representation i skolans krisgrupp
• Handledning av enskilda lärare
• Material och handledning till EQ-undervisningen
• Medverkan i religionsundervisning
• Medverkan vid introduktions- och temadagar

För mer information kontakta: 
Jenny Lingesjö, präst, telefon 08-545 675 82
jenny.lingesjo@svenskakyrkan.se

NätvandrarCHATTEN

är till för dig mellan ungefär 12 och 25 år.
Här får du prata om precis vad du behöver och vill.
Du är välkommen om du bara vill småprata med någon trygg vuxen, eller om du vill prata om något som känns svårt och jobbigt för dig.
De som chattar är personer som jobbar i Svenska kyrkan. Alla har tystnadsplikt och du är helt anonym.
Öppet måndagar och onsdagar klockan 19.00 till 22.00. 

svenskakyrkan.se/natvandrarchatten