Klart jag är med!

Dopet – mer än ett namn.

”Vår bebis var så glad under hela dopguds­tjänsten. För mig
och min man handlade det om att låta vår son bli en del av den värdegemenskap som finns i kyrkan. Vi är båda döpta så det är en tradition som vi vill föra vidare. Livets viktiga ögonblick får en ram och ett djup i kyrkan.”

Andrea Hedin
Går i kyrkan vid högtider

Klart jag är med!

En hjälpande hand.

”När min bästa väninna blev svårt sjuk i cancer fick jag ett oerhört stöd av diakonerna och det betydde mycket för mig.
Jag kände mig inte ensam längre. Jag beundrar diakonernas fantastiska arbete och tycker om gemenskapen under soppluncherna.”

Birgitta Ehrensvärd
Går regelbundet till kyrkans soppluncher

Klart vi är med!

Barnen får med sig trygghet och glädje.

”Alla våra tre barn har gått i kyrkans förskola. Barnverksamheten är en fantastisk plattform med fina värderingar för våra barn och bygger en stabil grund fylld av glädje. Medlemskapet betyder gemenskap och tillhörighet för oss, våra barn och våra närmaste.”

Louise von Blixen St John Parker & Sebastian St John Parker

Klart jag är med!

HedvigHelg ger frid och energi.

”Att gå i gudstjänst och Hedvig Helg är ett tillfälle att reflektera över mitt liv, be för de som har det svårt och fira det stora och lilla i livet.”

Erica Borelius
Deltar regelbundet i HedvigHelg

Klart jag är med!

I samtalet blir vi till.

”Det goda samtalet är en konst. Kanske främst konsten att lyssna. Att lyssna på andra ger nya perspektiv, nya insikter och leder kanske till förändring. Det goda samtalet är också ett sätt att dela, dela tankar om och erfarenheter av livet och kanske också ”dela varandras bördor”.

Margareta Stiernspetz
Aktiv i kyrkans samtalsgrupper

Klart jag är med!

För traditionen

”Kyrkan är en viktig samlingspunkt, det skänker en trygghet och samhörighet att höra kyrkklockorna. När de ringer fredagar efter lunch, stämmer det till eftertanke – eftersom någon har lämnat oss.”
Johan T Lindwall, chefredaktör Svensk Damtidning

18 anledningar att vara medlem i Svenska kyrkan

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst – och allt däremellan. Oavsett när, ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!
Klicka här för att komma till ”blankett för inträde”. Blanketten skriver du ut och skickar in till Hedvig Eleonora församling,
Box 5105, 102 43 Stockholm.
Du kan även göra din ansökan direkt på expeditionen, Storgatan 7. Mån, tis kl 09.00–12.00 och
13.00–15.00 samt ons, tors, fre kl 09.00–12.00. Välkommen!

 1. kyrkans barnverksamhet där små barn och deras föräldrar kan mötas
 2. hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris
 3. gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp
 4. gemenskapsträffar för äldre och ensamma
 5. jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda
 6. arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd med mera
 7. själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med
 8. gratis eller subventionerad familjerådgivning
 9. olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet
 10. ett rikt musikliv med körer och musiker
 11. underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv
 12. stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands
 13. stöd till de som sörjer
 14. stöd till människor som är nya i Sverige att lära sig svenska och komma in i samhället
 15. tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar
 16. stöd till svenskar som befinner sig utomlands
 17. stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser
 18. Act Svenska kyrkan finns på plats vid katastrofer och kämpar för allas rätt till ett värdigt liv.