Klart jag är med!

För musiken & körerna

”Jag sjunger i kör och kan känna Guds närvaro när jag sjunger.
T ex när jag ledde allsången under HedvigPuls Metallicamässa eller när jag repeterade inför en Beethovenkonsert. Musiken är inkluderande och talar direkt till
känslorna utan filter.”
Maria Ribeiro, körsångare

Klart jag är med!

För gemenskapen

”Kyrkan har blivit ett andra hem på Östermalm. Församlingen är en del av den världsvida kyrkan och här delar jag en faktisk och värdemässig gemenskap med andra. Kyrkorummet är också en plats för stillhet, skönhet och bön.”
Mikael Forss, volontär & senior advisor

Klart jag är med!

För gemenskapen

”Det finns en väldigt stark längtan efter meningsfulla samtal bland människor idag.
I församlingen har vi samtalsgrupper där människor kan fördjupa tankar, prata till punkt och bli lyssnade till. En motpol till vår tids fragmentariska samhälle.”
Magnus Erstrand, 12 steg till inre hälsa & utveckling i Hedvig

Klart jag är med!

För det diakonala arbetet

”Svenska kyrkan gör ett bra arbete. Jag tänker bland annat på vad man gör för utsatta och hemlösa och det internationella arbetet ute i världen. Svenska kyrkan är en trygg punkt när det händer saker lokalt och globalt.”
Alex Schulman, författare

Klart jag är med!

För barn- & ungdomsarbetet

”Vi lever i en tid där du ska vara ständigt uppkopplad, följa sociala medier och prestera på flera plan. Kyrkan är en trygg plats där barn och ungdomar kan bara vara och hitta andra värden. En motkraft där du kan utvecklas på egna villkor.”
Antonia Christiansson, ungdomsledare