Klart jag är med!

För musiken & körerna

”Jag sjunger i kör och kan känna Guds närvaro när jag sjunger. T ex när jag ledde allsången under HedvigPuls Metallicamässa eller när jag repeterade inför en Beethovenkonsert. Musiken är inkluderande och talar direkt till känslorna utan filter.”
Maria Ribeiro, körsångare

Klart jag är med!

För gemenskapen

”Kyrkan har blivit ett andra hem på Östermalm. Församlingen är en del av den världsvida kyrkan och här delar jag en faktisk och värdemässig gemenskap med andra. Kyrkorummet är också en plats för stillhet, skönhet och bön.”
Mikael Forss, volontär & senior advisor

Klart jag är med!

För gemenskapen

”Det finns en väldigt stark längtan efter meningsfulla samtal bland människor idag.
I församlingen har vi samtalsgrupper där människor kan fördjupa tankar, prata till punkt och bli lyssnade till. En motpol till vår tids fragmentariska samhälle.”
Magnus Erstrand, ledare för 12 steg till inre hälsa & utveckling i Hedvig

Klart jag är med!

För det diakonala arbetet

”Svenska kyrkan gör ett bra arbete. Jag tänker bland annat på vad man gör för utsatta och hemlösa och det internationella arbetet ute i världen. Svenska kyrkan är en trygg punkt när det händer saker lokalt och globalt.”
Alex Schulman, författare

Klart jag är med!

För barn- & ungdomsarbetet

”Vi lever i en tid där du ska vara ständigt uppkopplad, följa sociala medier och prestera på flera plan. Kyrkan är en trygg plats där barn och ungdomar kan bara vara och hitta andra värden. En motkraft där du kan utvecklas på egna villkor.”
Antonia Christiansson, ungdomsledare

Klart jag är med!

För traditionen

”Kyrkan är en viktig samlingspunkt, det skänker en trygghet och samhörighet att höra kyrkklockorna. När de ringer fredagar efter lunch, stämmer det till eftertanke – eftersom någon har lämnat oss.”
Johan T Lindwall, chefredaktör Svensk Damtidning

18 anledningar att vara medlem i Svenska kyrkan

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst – och allt däremellan. Oavsett när, ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!

 1. kyrkans barnverksamhet där små barn och deras föräldrar kan mötas
 2. hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris
 3. gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp
 4. gemenskapsträffar för äldre och ensamma
 5. jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda
 6. arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd med mera
 7. själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med
 8. gratis eller subventionerad familjerådgivning
 9. olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet
 10. ett rikt musikliv med körer och musiker
 11. underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv
 12. stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands
 13. stöd till de som sörjer
 14. stöd till människor som är nya i Sverige att lära sig svenska och komma in i samhället
 15. tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar
 16. stöd till svenskar som befinner sig utomlands
 17. stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser
 18. Act Svenska kyrkan finns på plats vid katastrofer och kämpar för allas rätt till ett värdigt liv.