Livets olika skeden

Välkommen till kyrkan i livets olika skeden. I såväl glädje som sorg kan vi uppleva en önskan att samlas för att uttrycka livets växlingar och lyfta fram dem inför Gud.

Välkommen till Hedvig Eleonora församling för gudstjänster, bikt, dop, konfirmation, vigsel/välsignelse av partnerskap samt begravning.

 

Allt har sin tid,
det finns en tid för allt som sker under himlen:
en tid för födelse, en tid för död,
en tid att plantera, en tid att rycka upp,
en tid att gråta, en tid att le,
en tid att sörja, en tid att dansa,
en tid att kasta stenar, en tid att samla stenar,
en tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag.

   Pred 3:1-3, 5