Pär Fridberg, körledare & organist

Jag har avlagt kyrkomusikerexamen vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm samt dirigentexamen för professor Eric Ericson och Kjell Ingebretsen.

Sedan 1992 är jag anställd i Hedvig Eleonora församling där jag leder Hedvig Eleonora kammarkör och spelar på kyrkliga handlingar såsom dop och vigslar.

Under en 10-årsperiod var jag kormästare i Göteborgs konserthus där jag vid flertalet tillfällen dirigerade Göteborgs symfoniker och Bohus Big Band. Mellan åren 1998-2003 undervisade jag i kördirigering på Kungl. Musikhögskolan, Stockholm.

I övrigt frilansar jag som kördirigent och har dessutom ett brinnande intresse för fotografering. Under perioden augusti 2004 till februari 2011 var jag även redaktör i församlingen med huvudansvar för webbsidor och församlingsblad.

Kontakta mig