Diakonal inventering för Östermalms kontrakt 2014 till 2015

Utan spaning, ingen aning …

Syftet med en diakonal inventering på Östermalm är att undersöka de socioekonomiska omständigheterna för dem som lever här.

Metoder som används i omvärldsbeskrivningen är statistiska underlag, intervjuer och e-postsvar som sedan analyserats. Kontakter med myndigheter och övriga civilsamhället har varit viktiga.

I förlängningen påverkar en DI hur man använder församlingens resurser inom diakonin för att bäst bemöta de behov som framkommit i inventeringen.

Nedanstående bilaga är en resursbank som kan användas som ett hjälpmedel för den som söker hjälp och stöd i olika livssituationer.

Ladda ner PDF