Diakonins dag i Hedvig:
”Vem hjälper den som hjälper?”
Att leva med en anhörig med demens

Den 25 augusti, 13:e söndagen efter trefaldighet, är det diakonins dag i Sverige.
I Hedvig Eleonora kyrka uppmärksammar vi dig som är anhörig till en person med demenssjukdom.

Programmet ser ut så är:

11.00-12.15 Högmässa med efterföljande kyrkkaffe, Diakonins dag, Hedvig Eleonora kyrka

12.30-13.00 Föreläsning
Hur kan jag ta hand om mig själv och få stöd i en relation som förändras av demenssjukdom?
Madelene Bruce Danielsson, Silviafysioterapeut, stiftelsen Silviahemmet

13.00-13.20 Samtal
”En förändrad relation till min närstående”
Elin Smeds, diakon, i samtal med Erik Lundström, diakon 

Kaffe och mingel efteråt.