Eleonoramässan – sinnesro i Hedvig

Eleonoramässan är en ny form av gudstjänst i Hedvig Eleonora kyrka, som inbjuder till sinnesro och hopp. Under mässan tänds alla bänkljus, någon delar kort från sitt liv, och mässan har en enkel agenda med återkommande psalmer.

Under nattvarden finns möjlighet till ljuständning vid altaret och tillfälle till enskild förbön vid altarringen med smörjelse av olja i pannan.

Välkommen att fira Eleonoramässan! Vårens datum är: 29/1, 26/2, 19/3 och 23/4 kl 18.00–18.45.

Sinnesrobönen, på engelska ”Serenity prayer”, skrevs 1926 av den amerikanske prästen och teologen Reinhold Niebuhr:

”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”