After week-konsert med allsång

Vi sjunger välbekanta sånger under ledning av organist Ulf Norberg med hemlig gäst.