Vi sjunger välbekanta sånger under ledning av Ulf Norberg.
Magnus Sköld, pianist.