After week-konsert och allsång

Vi sjunger välbekanta sånger under ledning av organist Ulf Norberg med hemlig gäst.