Eleonoramässan är en form av gudstjänst som inbjuder till sinnesro och hopp. Under mässan tänds alla bänkljus, någon delar kort från sitt liv. Mässan har en enkel agenda med återkommande psalmer. Under nattvarden finns möjlighet till ljuständning vid altaret och tillfälle till enskild förbön vid altarringen med smörjelse av olja i pannan.

Ida Mohlin och Sofia Bergström, präster.