Sammanlyst gudstjänst till Oscars församling, Gustaf Adolfsparken. Präst: Annika Boltenstern
Vid risk för regn firas gudstjänsten i Gustaf Adolfskyrkan.