Internationella kvinnodagen. Musikmässa med kören One Voice under ledning av Helena Rydh. Kören tolkar under kvällen kvinnliga popartister.
Ida Mohlin och Jenny Lingesjö, präster. Erik Lundström, diakon. Ulf Norberg, organist. Alexandra Pascalidou, styrelseordförande för UN Women, journalist, programledare mm kommer att tala en stund. Insamlade medel kommer att tillfalla UN Women, en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som arbetar på uppdrag av UN Women – FN:s jämställdhetsenhet (the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women).

Fri entré.