Musikmässa med kören Gladness under ledning av Gladys del Pilar. Jonas Gideon, solist. Ulf Norberg, organist.
Ida Mohlin, präst. Erik Lundström, diakon.