Högmässa

Första söndagen efter trefaldighet – Vårt dop
Sofia Bergström, präst
Johannes Skoog, organist