Högmässa

Tionde söndagen efter trefaldighet – Nådens gåvor
Ida Mohlin, präst
Pär Fridberg, organist