Högmässa

Söndagen före pingst Hjälparen kommer
Ida Mohlin, präst
Ulf Norberg, organist