Högmässa

Femte söndagen i påsktiden – Att växa i tro
Adelie Molander, präst
Hedvig Eleonora Chorus Reginae
Ulrika Mjörndal, dirigent
Ulf Norberg, organist
Kyrkkaffe