Högmässa

Trettonde söndagen efter trefaldighet – Medmänniskan
Sofia Bergström, präst
Ulf Norberg, organist