Midfastosöndagen. Högmässa med dop, Adelie Molander, celebrant, Sven Milltoft, predikant. Chorus Reginae sjunger under ledning av Ulrika Mjörndal. Ulf Norberg, organist.