Högmässa

Tolfte söndagen efter trefaldighet – Friheten i Kristus
Jenny Lingesjö, präst
Johannes Skoog, organist