Kyndelsmässodagen eller Jungfru Marie kyrkogångsdag. Uppenbarelsens ljus.
Dopdroppsutdelning!  Adelie Molander, predikant. Sven Milltoft, celebrant. Diskantkören, Unga Röster och Vokalensemblen sjunger.