Kyndelsmässodagen eller Jungfru Marie kyrkogångsdag. Uppenbarelsens ljus.
Dopdroppsutdelning!
Adelie Molander, predikant.
Sven Milltoft, celebrant.