Caroline Krook, biskop em, predikant.
Sven Milltoft, celebrant.
Annelie Lowén och Hans Rhodin, kyrkoherdar.
Hedvig Eleonora församlings präster och diakoner.
Hedvig Eleonora ungdomskör och barnkörer.
Natalia Edvall, Ulrika Mjörndal, dirigenter.
Ulf Norberg, organist.