Utställningen ”Lost and Found” invigs med ett samtal mellan kyrkoherde Sven Milltoft och konstnären Anneè Olofsson.

Hennes storslagna, djupgående och ofta kusliga fotografier, videoverk och skulpturer handlar om komplexiteten i familjerelationer och maktbalans. Anneè använda sig ofta av sin kropp och personliga historia som instrument i sitt arbete. Kroppar blir till symboler och berättelser – inte bara om vår outgrundlighet utan också om våra mänskliga begränsningar.

Utställningen består av 8 fotografier, ett grafiskt blad, en skulptur och ett klockspel.
Klockspelet sker dagligen kl 16.30 där Ulf Norberg spelar ”Forever Young” av Alphaville.

Utställningen pågår till söndag den 15 oktober.