Sven Milltoft, präst

Ulf Norberg, organist

Ingrid Rydh, sångsolist