I vår tid. Adolf Fredriks gosskör
Anna Karin Schäfer, dirigent
Erik Wadman, piano