Sångstuderande från Kungliga Musikhögskolans kandidatutbildning i jazz, framför egna tonsättningar av svensk lyrik tillsammans med orkester och skådespelaren Marie Richardson från Kungliga Dramatiska Teatern. Texter av Barbro Lindgren, Wilhelm Eklund, Edith Södergran, Karin Boye, Daniel Boyacioglu, Ann Jäderlund mfl.
Medverkande: Stella Gustin, sång, Signe Misgeld, sång, Astrid Ymén, sång, Miranda Peréz Hernvald, sång, Marie Stæhr von Undall, sång, Matilda Schyborger, sång, Leonard Thinsz Jansson, sång, Vanessa Marx, sång, Sabina Levin, sång, Ellen Mansten Bruchfeld, sång, Lina Johanson, sång, Mai Linh Dang, sång. Fri entré.