Efter högmässan serveras kyrkkaffe och kaka utan kostnad i kyrkan.