Lunchmeditation

Lär dig använda meditation som ett redskap att erfara stillhet, närvaro och ett mer avslappnat förhållningssätt till tankar, känslor och livsomständigheter. Människor som mediterar gör ständigt erfarenheter om hur välgörande en stunds aktiv stillhet och närvaro kan vara både psykiskt och fysiskt.
Vi sitter på vanliga stolar eller på meditationspall. Meditationen är uppdelad i två tjugominuterspass med kort paus emellan. Du kan välja att delta i båda eller endast det ena. För dig som är nybörjare erbjuds en kort introduktion kl 12.00. Meditationsledare är Leif Thunman.
Kostnadsfritt. Ingen förhandsanmälan behövs.