Meditation

Lär dig att använda meditation som ett redskap att erfara stillhet, närvaro och ett mer avslappnat förhållningssätt till tankar, känslor och livsomständigheter.
Vi sitter på vanliga stolar eller på meditationspall. Meditationsledare är Leif Thunman.
Kostnadsfritt. Ingen förhandsanmälan behövs.