I Oscarskyrkan kl 12.30 och i Hedvig Eleonora kyrka kl 17.00

Samtal och information om framtiden för Oscars församling och Hedvig Eleonora församling.
Oscars församling och Hedvig Eleonora församling samarbetar idag inom en rad områden. Just nu pågår en utredning om samarbetet ytterligare kan fördjupas och det finns flera tänkbara alternativ. 

Vi bjuder in och öppnar upp för gemensamma samtal där vi diskuterar framtiden för Oscars församling och Hedvig Eleonora församling. Marita Bildt och Mikael Forss som leder utredningen om samverkan leder även söndagens samtal.