Stillhet i Hedvig – bön i klosteranda

Gudstjänst i Hedvig Eleonora dopkapell, inne i kyrkan.