Med musik av Arvo Pärt. Präster: Adelie Molander, Sofia Bergström och Sven Milltoft. Ulf Norberg, organist.