Mässa i mystik anda med musik av Arvo Pärt.
Adelie Molande & Sven Milltoft, präster
Johannes Skoog, organist