Klimatbön inför COP26 i Glasgow i Hedvig Eleonora kyrka fre 29 okt kl 19.00 

Livet på jorden är hotat. Extremväder visar att klimatkrisen är ett faktum. Torka, översvämningar och brist på sötvatten visar att grunden för vår överlevnad är skör.
Vi behöver alla ta ansvar och agera nu för att hejda den globala temperaturökningen!

Nu behövs mod, tillit och kraft för att stå emot uppgivenhet och våga de förändringar som är nödvändiga. I kristen tro finns grund för hopp och handlingskraft. Också i kriser. Människan är skapad av Gud och har ett unikt uppdrag att skydda och vårda jorden. Det är inte för sent.

Välkommen till en kväll för klimatet i vackra Hedvig Eleonora kyrka där vi under kupolen ber för klimatet och oss själva!

Medverkande:
Anders Wijkman, samhällsdebattör
Kristina Segerström, Stockholms stift
Sven Milltoft, kyrkoherde
Alasdair Skelton, professor, Bolincentret för klimatforskning, SU
Johanna Holmberg, miljövetarstudent
Zandra Öman Lund, Ageravolontär
Hanna Sandman, körledare

Oscars ungdomskör
Ulf Norberg, organist

COP26 i Glasgow

COP är en förkortning för engelskans ”Conference of the Parties” – konferenser som anordnas av FN med högnivådeltagande från stater, regionala organisationer och icke-statliga aktörer. Klimatkonferensen äger rum varje år i olika länder. COP i Frankrike 2015 med nummer 21 födde Parisavtalet om klimatförändringar. Avtalets mål är att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2, helst till 1,5 grader Celsius, jämfört med förindustriella nivåer. Den 31 oktober startar den 26:e konferensen som hålls i Glasgow. Mötet sker vid en kritisk tidpunkt i världshistorien. Vi befinner oss mitt i en klimatkris, där katastrofer som utdragna torrperioder, våldsamma bränder och förödande översvämningar blir allt vanligare. Världens fattigaste bär minst skuld för klimatförändringarna, men är samtidigt de som drabbas allra hårdast av dess konsekvenser. Alla länder måste minska sin klimatpåverkan för att Parisavtalets mål ska uppnås.

Walk for Future Stockholm

Inför Klimattoppmötet uppmanar Walk for Future (Svenska kyrkans del av en bred rörelse där kyrkorna förenas med miljö- och fredsorganisationer runt om i Europa) att vandra för klimaträttvisa! Lär mer här! 

Act kräver klimaträttvisa nu! #act4climate

Act Svenska kyrkan och den globala ACT-alliansen höjer rösten för ambitiösa klimatåtaganden som tar klimatnödläget på allvar. Ta ställning till de fem kraven och skriv under namninsamlingen.