HedvigMama – ny samtalsgrupp för nyblivna mammor

Välkommen till Hedvig Mama! Vi äter frukost, sjunger och samtalar om olika teman kopplat till föräldraskapet. Barnet bör vara i åldern 0-8 månader. Gruppen är kostnadsfri.
Anmälan till gruppledare och präst: ida.mohlin@svenskakyrkan.se  
Datum: 6 mars, 13 mars, 27 mars och 3 april. Kl 9.30-11.00 i Hedvig Eleonora kyrka.