Elin Santell, diakon och stiftelsehandläggare

Jag är diakon och arbetar som stiftelsehandläggare i Hedvig Eleonora församling. Diakonvigdes år 2010 i Strängnäs stift efter avlagd kandidatexamen i teologi vid Uppsala universitet och diakonutbildning på Ersta Sköndal högskola. I min utbildning har jag fördjupat mig inom psykologi och själavård. Jag har även gått en grundläggande dynamisk psykoterapiutbildning (steg 1) på Sankt Lukas utbildningsinstitution. Som diakon har jag bland annat arbetat med barn och unga som förlorat en nära anhörig samt suicidprevention och existentiell hälsa. Tillsammans med journalisten Christina Zaar har jag gett ut boken ”Samtal med unga på liv och död”, Verbum förlag. Vid sidan om min tjänst i Hedvig Eleonora församling anlitas jag ofta som föredragshållare och utbildare bland annat inom ämnet existentiell hälsa.

I spänningsfältet mellan existentiell och kroppslig nöd har jag mitt engagemang som diakon. Att ha ekonomisk trygghet och känna att livet är meningsfullt är grundläggande i våra liv. Men att ha goda materiella tillgångar är inte en garanti för att känna att livet är meningsfullt och värt att leva.

Det är en förmån för mig att få vara med och förvalta de fonder som församlingen har till hjälp och stöd för de som är i behov av finansiella insatser. Människor har under lång tid skänkt pengar till församlingen. Dessa medel har församlingen möjlighet att fördela till de som är ekonomiskt utsatta i samhället och där det sociala försäkringssystemet brister.

Mina rötter har jag i Stockholm och bor på Kungsholmen tillsammans med min man och vår lille son. På fritiden äter jag gärna god mat, njuter av det goda i livet, reser och stickar.

Kontakta mig