Meditation ht 2020

Lär dig att använda meditation som ett redskap att erfara stillhet, närvaro och ett mer avslappnat förhållningssätt till tankar, känslor och livsomständigheter. Människor som mediterar gör ständigt erfarenheter om hur välgörande en stunds aktiv stillhet och närvara kan vara både psykiskt och fysiskt.
Lunchmeditation måndagar kl 12.15.
(Kl 12.00 kort introduktion för nybörjare.)
Kvällsmeditation tisdagar kl 17.00.
(Introduktion för nybörjare hålls kl 16.30.) Stefan Holmberg.
Öppen meditation söndagar kl 10.30
Kostnad: Ingen
Plats:
Hedvig Eleonora kyrka