Meditation

Lär dig att använda meditation som ett redskap att erfara stillhet, närvaro och ett mer avslappnat förhållningssätt till tankar, känslor och livsomständigheter. Människor som mediterar gör ständigt erfarenheter om hur välgörande en stunds aktiv stillhet och närvara kan vara både psykiskt och fysiskt.

När: Lunchmeditation måndagar kl 12.15.
Om du inte har provat förut, så kommer du
kl 12.00 för en kort introduktion.
Vi träffas för meditation t om 17 december, därefter uppehåll till 14 januari 2019.
Kvällsmeditationen tisdagar kl 17.00.
Introduktion för nybörjare hålls kl 16.30. Kvällsmeditationen är slut för denna termin men återkommer 15 januari 2019.
Kostnad: Ingen
Plats:
Andreaskapellet