Kyrkoherde emeritus,
Hedvig Eleonora församling,
Olle Sjöholm har avlidit

Olof Sjöholm var kyrkoherde i Hedvig Eleonora församling mellan åren 1998 till 2006. Han blev 82 år.

”Hedvig Eleonora församling och jag beklagar djupt Olles bortgång. Vi uppskattade honom stort, hans lågmäldhet och klokskap och inte minst hans generositet och ständiga uppmuntran.

Olle betydde mycket som kyrkoherde för Hedvig Eleonora församling och beredde vägen i många avseende för den förändring och utveckling som församlingen genomgått. Må Olle vila i frid!”

Av tacksamhet

Sven Milltoft
Kyrkoherde, Hedvig Eleonora församling