Påsken 2021 i pandemitid

Varmt välkommen till ett annorlunda påskfirande med Hedvig Eleonora församling. Under rådande omständigheter kommer påsken att firas digitalt och just nu pågår arbetet med att spela in påskens gudstjänster i kyrkan.

Stilla veckan inleds med tre passionsandakter kl. 18.00 med textläsning och orgelmusik av organist Ulf Norberg.
OBS! Länkarna aktiveras från kl 18.00 respektive dag.

Måndag 29 mars: Cecilia Holmberg, präst.
Tisdag 30 mars: Sofia Bergström, präst
Onsdag 31 mars: Sven Milltoft, kyrkoherde
Gudstjänst Skärtorsdagen, ”Det nya förbundet”, Jenny Lingesjö, präst

Därefter sänds följande gudstjänster kl. 11.00:

Gudstjänst Långfredagen, ”Korset”, Cecilia Holmberg, präst
Gudstjänst Påskdagen, ”Kristus är uppstånden”, Sven Milltoft, kyrkoherde
Gudstjänst Annandag Påsk, ”Möte med den uppståndne”, Sofia Bergström, präst 

Du hittar våra digitala gudstjänster på HedvigPlay, på församlingens Facebook och på Instagram.

Varmt välkommen att deltaga!