Babykyrka

Babykyrkan är en mötesplats för församlingens allra yngsta, 0–18 månader, där kontakter knyts mellan både föräldrar och barn. Vi fikar, leker och samlas till sångandakt. Kl 13.30 till 15.00 på tisdagar. Avslutning 25 april 2023.