Samtal, själavård

Behöver du någon att tala med?
Välkommen att kontakta präst/diakon för att boka tid för enskilt samtal. Vi har tystnadsplikt.

Adelie Molander, präst, tel 08-08-626 07 76
Erik Lundström, diakon, tel 08-545 675 81
Ida Mohlin, präst, tel 08-545 675 72
Jenny Lingesjö, präst, tel 08-545 675 82
Sofia Bergström
, präst, tel 08-545 675 73

När: Efter tidsbokning 
Kostnad: Ingen
Tidsbokning: Endast drop-in